Thứ tư, Ngày 25 / 05 / 2022 Thời tiết

KIỆN TỲ ÍCH PHẾ (TINH HOA KIỆN TỲ ÍCH PHẾ)

KIỆN TỲ ÍCH PHẾ (TINH HOA KIỆN TỲ ÍCH PHẾ)
Kiện tỳ tiêu thực, bổ phế chỉ khái. Chủ trị phế tỳ hư nhược, ăn uống kém không tiêu, ho khan, ...

KIỆN TỲ TRỪ ĐÀM (TINH HOA KIỆN TỲ TRỪ ĐÀM)

KIỆN TỲ TRỪ ĐÀM (TINH HOA KIỆN TỲ TRỪ ĐÀM)
Kiện tì trừ đàm, táo thấp, hành khí, khai uất, chỉ khái. Chủ trị các bệnh do tỳ hư đàm trệ gây ...

KIỆN TỲ TIÊU THỰC (TINH HOA KIỆN TỲ TIÊU THỰC)

KIỆN TỲ TIÊU THỰC (TINH HOA KIỆN TỲ TIÊU THỰC)
Kiện tỳ tiêu thực. Chủ trị tỳ vị hư nhược, ăn uống không tiêu, đầy bụng ăn kém, miệng đắng ...

KIỆN TỲ NHUẬN TRÀNG (TINH HOA KIỆN TỲ NHUẬN TRÀNG)

KIỆN TỲ NHUẬN TRÀNG (TINH HOA KIỆN TỲ NHUẬN TRÀNG)
Kiện tỳ nhuận tràng. Điều trị táo bón, ăn kém, tiêu hóa kém

KIỆN TỲ TIÊU THỰC (TINH HOA KIỆN TỲ TIÊU THỰC)

KIỆN TỲ TIÊU THỰC (TINH HOA KIỆN TỲ TIÊU THỰC)
Kiện tỳ tiêu thực. Chủ trị tỳ vị hư nhược, ăn uống không tiêu, đầy bụng ăn kém, miệng đắng ...

KIỆN TỲ ÍCH PHẾ (TINH HOA KIỆN TỲ ÍCH PHẾ)

KIỆN TỲ ÍCH PHẾ (TINH HOA KIỆN TỲ ÍCH PHẾ)
Kiện tỳ tiêu thực, bổ phế chỉ khái. Chủ trị phế tỳ hư nhược, ăn uống kém không tiêu, ho khan, ho ...