Chủ nhật, Ngày 21 / 07 / 2024 Thời tiết

Cảm tưởng của ông già 79 tuổi

 Ông Phạm Bá Phú chữa khỏi bệnh nấc làm thơ tặng Y DƯỢC TINH HOA

Đẹp chữ TÂM

 Bà Ngô Thị Tành, ông Lê Chừng 

Hai ông bà chữa khỏi nhiều bệnh tại Y Dược Tinh Hoa, ông đã làm bài thơ nói nên cảm tưởng của mình.