Thứ ba, Ngày 12 / 12 / 2017 Thời tiết

XITXOANG ( TINH HOA XITXOANG )

XITXOANG ( TINH HOA XITXOANG )
Điều trị viêm mũi xoang, viêm họng, viêm miệng, viêm răng lợi, nhiệt miệng. Phòng bệnh mũi xoang. Viêm ...

MINH MỤC (TINH HOA MINH MỤC)

MINH MỤC (TINH HOA MINH MỤC)
Tư thận, dưỡng can, minh mục sáng mắt. Chủ trị can thận hư, khô mắt, nhức mỏi mắt, sợ ánh sáng, ...

XOANG (TINH HOA XOANG)

XOANG (TINH HOA XOANG)
Hoạt huyết, tiêu viêm. Chủ trị viêm mũi xoang, viêm đường hô hấp trên và dưới.

TINH HOA XOANG VÀ TINH HOA XITXOANG

TINH HOA XOANG VÀ TINH HOA XITXOANG
Điều trị viêm mũi xoang, viêm họng, viêm miệng, viêm răng lợi, nhiệt miệng. Phòng bệnh mũi xoang. Viêm ...