Tel:  0913537686 - Email: yduoctinhhoa95@gmail.com

Zalo: 0986961894 - Viber  0965 340 818

Thứ hai, Ngày 19 / 02 / 2018 Thời tiết
Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Phòng bệnh đau mỏi lưng và yếu người

 

Phòng bệnh đau mỏi lưng, yếu người.
Cách thao tác: Kết hợp bấm các huyệt:
1 - Mệnh môn
2- Thận du
3- Uỷ trung
Úp 2 bàn tay, xoa xát vùng 2 bên cột sống từ Can du, Đởm du, Tỳ du đến Bạch hoàn du, 1 tay lên, 1 tay xuống mỗi bên 36 lần.
.
Các bài viết khác