Tel:  0913537686 - Email: yduoctinhhoa95@gmail.com

Zalo: 0986961894 - Viber  0965 340 818

Thứ hai, Ngày 19 / 02 / 2018 Thời tiết
Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Phòng bệnh ở phần dưới và chi dưới cơ thể

 

Phòng bệnh ở phần dưới và chi dưới cơ thể:
   Cách thao tác:
1 - Vặn cổ chân: Ngồi ngay trên ghế, để chân phải khoảng 900, chân trái gấp lại 900 để trên gối phải dùng bàn tay phải vặn đi vặn lại 24 lần cổ chân trái, sau đó đổi tay trái vặn lại cổ chân cũng 24 lần.
2 - Vặn khoeo gối: Chống gối đặt trên giường, ghế, gối soài ra 1200 (ngón cái vặn vào Uỷ trung, ngón giữa vặn vào Uỷ dương) người béo chân to thì dùng cả hay tay để giáp nhau mà vặn càng tốt, dùng tay phải vặn khoeo gối trái,dùng tay trái vặn khoeo gối phải  24 lần. Cổ chân và khoeo gối là nơi tập trung nhiều huyệt quan trọng của chi dưới và phần dưới cơ thể.
Các bài viết khác