Tel:  0913537686 - Email: yduoctinhhoa95@gmail.com

Zalo: 0986961894 - Viber  0965 340 818

Thứ hai, Ngày 19 / 02 / 2018 Thời tiết
Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Phòng bệnh sổ mũi, tắc mũi, viêm mũi

 

Phòng bệnh sổ mũi, tắc mũi, viêm mũi
   Cách thao tác: Bấm các huyệt.
1- Thượng Tinh
2 - Thượng nghing hương
Từ 5 – 10 phút, xong bẻ cánh mũi sang trái, sang phải.
Mùa rét hay khi trở trời những người có bệnh về mũi nên năng làm động tác này.
.
Các bài viết khác