Tel:  0913537686 - Email: yduoctinhhoa95@gmail.com

Zalo: 0986961894 - Viber  0965 340 818

Thứ hai, Ngày 19 / 02 / 2018 Thời tiết
Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Kinh nghiêm dùng phép bổ mẹ tả con

 

Kinh nghiệm dùng phép bổ mẹ tả con
Bổ mẫu tả tử là nguyên tắc quan trọng nhưng không phải câu chấp bất cứ chứng hư, chứng thực nào cũng một mực như thế.
Cần phải đánh giá đứng mức hư, thực.
Nếu Phế kim hư vừa thì chỉ cần bổ huyệt Thái uyên ( vừa là thổ huyệt mẹ của bản kinh , vừa là du huyệt  thay cho nguyên huyệt là vừa đủ với mức hư thì thôi).
Nếu hư nhiều mới phải bổ đến Thái bạch ở tỳ kinh. ( Thổ kinh thổ huyệt, huyệt mẹ ở kinh mẹ).
Nếu mức thực vừa, chỉ cần tả Xích trạch ( huyệt con trên bản kinh). Khi nào thực nhiều mới phải tả đến âm cốc ( huyệt con trên kinh con).
Bổ tả cũng cần hợp lý thì bệnh mới chóng khỏi , sức khỏe bệnh nhân mới chóng hồi phục. 
 
Các bài viết khác