Tel:  0913537686 - Email: yduoctinhhoa95@gmail.com

Zalo: 0986961894 - Viber  0965 340 818

Thứ hai, Ngày 19 / 02 / 2018 Thời tiết
Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Theo bệnh hoãn cấp mà chữa gốc( bản) hay chữa ngọn(tiêu) trước

 

Theo bệnh hoãn cấp mà chữa gốc (bản) hay chữa ngọn ( tiêu) trước
Một người có thể có mấy bệnh, một bệnh có thể có mấy chứng bệnh phát trước thuộc bản, bệnh phát sinh sau thuộc tiêu hoặc chính khí là bản, tà khí là tiêu. Khi chữa bệnh nên căn cứ vào tiêu bản, nặng nhẹ hoãn cấp để phân ra chứng nào nên chữa trước chứng nào nên chữa sau.
Bệnh cấp thì chữa tiêu trước, bệnh hoãn thì chữa bản trước hoặc chữa cả tiêu lân bản.
Nội kinh đã dạy;( chữa bệnh phải tìm chữa bản rồi mới chữa tiêu là chính ) nhưng cũng còn phải phân biệt hoãn cấp như trên là rất quan trọng không thể bỏ qua được.
Ngoài ra còn có kinh nghiệm lâm sàng như sau:
Bệnh nhân thấp khớp, nhiều khớp bị sưng đau nhưng khớp gối đau trước hoặc đang đau nhiều nhất, không đi lại được, linh hoạt khó khăn thì nên tập trung chữa bệnh thấp ở chân trước cho bệnh nhân đi lại đựơc rồi thì sẽ lần lượt giải quyết đến tận gốc bệnh thấp khớp.
Bệnh nhân vừa đau đầu chóng mặt lại vừa đau bụng, đau lưng, chứng đau đầu cấp hơn vì làm cho không ngồi dậy được phải nằm luôn, cần chữa đau đầu trước lưng, bụng chỉ kết hợp thôi hết đau đầu chóng mặt thì người tỉnh táo đi lại được sau đó sẽ lần lượt chữa các chứng khác.
.
Các bài viết khác