Tel:  0913537686 - Email: yduoctinhhoa95@gmail.com

Zalo: 0986961894 - Viber  0965 340 818

Thứ hai, Ngày 19 / 02 / 2018 Thời tiết
Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Biểu bát mạch giao hội huyệt

 

Biểu bát mạch giao hội huyệt
Kinh mạch
Tỳ
Tâm bào
Tiểu tràng
Bàng quang
Đởm
Tam tiêu
Phế
thận
Huyệt vị
Công tôn cha
Nội quan mẹ
Hậu khê chồng
Thân mạch vợ
Lâm khớp nam
Ngoại quan nữ
Liệt khuyết chủ
Chiếu hải khách
Kinh mạch tương thông
Xung mạch
âm duy mạch
Đốc mạch
Dương kiểu
Đới mạch
Dương duy
Nhâm mạch
Âm kiểu
 Bát mạch giao hội là nói một kinh mạch với 8 mạch kỳ kinh giao hội như huyệt Công tôn thông với Xung mạch và huyệt nội quan thông với âm duy mạch, 2 huyệt hợp dùng để chữa bệnh ở ngực, ở tâm, ở vị( tham khao mục trọng điểm chủ trị của 12 kinh chính và Nhâm,Đốc mạch ở phần 1).
 
Các bài viết khác