Tel:  0913537686 - Email: yduoctinhhoa95@gmail.com

Zalo: 0986961894 - Viber  0965 340 818

Thứ ba, Ngày 23 / 01 / 2018 Thời tiết
Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Ân môn

 

ÂN MÔN
 
 

Tên Huyệt:

 

Huyệt ở nơi vùng nhiều (ân) thịt, lại là cửa (môn) nối giũa huyệt Ủy Trung (Bq.40) và Thừa Phò (Bq.36), vì vậy gọi là Ân Môn (Trung Y Cương Mục).
 

Xuất Xứ:

 

Giáp Ất Kinh.Ân môn châm cứu huyệt Ân môn
 

Đặc Tính:

 

Huyệt thứ 37 của kinh Bàng Quang.
 

Vị Trí:

 

Dưới nếp mông 6 thốn, mặt sau xương đùi, điểm giữa khe của cơ bám gân và cơ nhị đầu đùi.
 

Giải Phẫu:

 

Dưới da là bờ trong cơ 2 đầu đùi, bờ ngoài cơ bán gân và cơ bán mạc, cơ khép lớn, mặt sau đùi.
Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh hông và nhánh của dây thần kinh bịt.
Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh S2.
 

Chủ Trị:

 

Trị lưng và đùi đau, thoát vị đĩa đệm, chi dưới liệt.
 

Châm Cứu:

 

Châm thẳng 1 - 1, 5 thốn - Ôn cứu 5 - 15 phút.
 
Các bài viết khác