Tel:  0913537686 - Email: yduoctinhhoa95@gmail.com

Zalo: 0986961894 - Viber  0965 340 818

Thứ hai, Ngày 19 / 02 / 2018 Thời tiết
Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Vũ Bình Phủ.

 

VŨ BÌNH PHỦ

(Không rõ năm sinh năm mất).
 
    Sống vào đời nhà Nguyễn (đầu thế kỷ XX). Biệt hiệu là Nam Dương Đình. Đã biên soạn quyển ‘Y Thư Lược Sao’ bàn nhiều về trị bệnh bằng châm cứu. Năm Thành Thái thứ 14 (1902) sách được in lại. Đây là quyển sách thứ hai về châm cứu ở Việt Nam.
Các bài viết khác