Tel:  0913537686 - Email: yduoctinhhoa95@gmail.com

Zalo: 0986961894 - Viber  0965 340 818

Thứ bảy, Ngày 24 / 02 / 2018 Thời tiết
Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Gai đôi cột sống

GAI ĐÔI CỘT SỐNG

      
Đau không cúi ngửa được, động làm thì đau tăng, có áp thống ở lưng và cột sống, thậm chí ảnh hưởng tới cả chi dưới, hoặc kiểm tra thấy có gai đôi cột sống, rêu trắng, mạch tế hoặc trầm
 
1. Gai đôi cột sống Hàn thấp
Pháp: ôn kinh tán hàn trừ thấp hoá ứ khư phong chỉ thống
Nếu thiên về hàn thấp dùng Cốt thích hoàn 
 Gai đôi cột sống Hàn thấp
Xuyên ô
 
Thảo ô
 
Khương hoạt
 
Phòng phong
 
Đào nhân
 
Quế chi
 
Tần giao
 
Tỳ giải
 
Uy linh tiên
 
Độc hoạt
 
Phòng kỷ
 
Hồng hoa
 
Xích thược
 
Bạch chỉ
 
Ngũ gia bì
 
Tang kí sinh
 
 
 
 
 
 
 
Tán bột luyện mật làm viên, mỗi viên 10 g, mỗi ngày uống 2 viên chia 2 lần
 
2 Gai đôi cột sống Hàn ngưng huyết trệ
Khư thống thang  
Gai đôi cột sống
Chế phụ tử
9
Sinh địa
50
Tàm sa
30
Tần giao
9
Xích thược
9
Quế chi
9
Uy linh tiên
15
Kỳ xà
9
ĐươNg qui
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3. Gai đôi cột sống do phong
Nếu thiên về phong dùng Mã thị cốt thích tiêu thống ẩm
Gai đôi cột sống 3
Đương qui
15
Hồng hoa
10
Quế chi
10
Xương truật
15
Một dược
15
Bạch thược
15
Uy linh tiên
30
Huyền hồ
15
Ngưu tất
15
Cam thảo
10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các bài viết khác