Tel:  0913537686 - Email: yduoctinhhoa95@gmail.com

Zalo: 0986961894 - Viber  0965 340 818

Thứ hai, Ngày 19 / 02 / 2018 Thời tiết
Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Da dày

Da dày
 
   
Ngoại khoa chính tông
Nhị phàn thang
Bạch phàn
120
Tạo phàn
120
Hà nhi trà
15
Trắc bách dệp
240
 
 
 
 
 
 
               
Sắc uống ngày 1 thang
Công hiệu. sát trùng chống ngứa.
Chủ trị. Da khô dày, nứt nẻ rất đau.
Ngoại khoa chính tông
Nhị phàn thang
Bạch phàn
120
Tạo phàn
120
Hà nhi trà
15
Trắc bách dệp
240
 
 
 
 
 
 
               
Sắc uống ngày 1 thang
Công hiệu. sát trùng chống ngứa.
Chủ trị. Da khô dày, nứt nẻ rất đau.

Các bài viết khác