Tel:  0913537686 - Email: yduoctinhhoa95@gmail.com

Zalo: 0986961894 - Viber  0965 340 818

Thứ hai, Ngày 19 / 02 / 2018 Thời tiết
Bài viết
Tra Bệnh theo vần

A Ă Â B C D Đ E Ê F G H I J K L M N O Ô Ơ P Q R S T U Ư V W X Y Z

Da màu đen

Da màu đen


Theo Trung Quốc danh phương toàn tâp dùng bài: " Lục quan tử thang" (Giáo chủ phụ nhân lương phương ) " Thất bảo mỹ nhiệm đơn" (Y phương tập giải )
Lục quân tử thang
Nhân sâm
10
Bạch truật
9
Phục linh
9
Cam thảo
6
Trần bì
9
Bán hạ
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sắc uống ngày 1 thang
Công hiệu. kiện tì ích khí, hòa vị hóa đàm.
Thất bảo mỹ nhiệm đơm
Hà thủ ô
300
Đương qui
150
Bạch phục linh
150
Ngưu tất
150
Phá cốt chỉ
120
Thỏ ti tử
120
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luyện mật làm hoàn, ngày uống 10 gam.
Hoặc có thể dùng làm thuốc thang theo lượng phù hợp.
Công hiệu. bồi bổ can thận, ích can tủy

 

Các bài viết khác