Tel:  0913537686 - Email: yduoctinhhoa95@gmail.com

Zalo: 0986961894 - Viber  0965 340 818

Thứ bảy, Ngày 24 / 02 / 2018 Thời tiết
Chi nhánh

Thanh Hóa

TT ĐẠI LÝ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI
1 234-236 Trần Phú – TP Thanh Hoá 234-236 Trần Phú – TP Thanh Hoá 0373.3720555/ 0912.604.074
2 Cty Dược Hạnh Hải 195+197 Nguyễn Trãi, TP Thanh Hóa 0373.853582